Google Translate

English Chinese (Simplified) French German Hindi Japanese Korean Persian

Dalit Activist Code of Conduct

Download Dalit Activist Code of Conduct from the attachment below.

Latest News and Events

9th Dalit Sansad Concluded

  समुद्घाटन समारोह   विगत संसदको निरन्तरता दिदै ९ औं दलित संसद विघटीत संविधान सभाका दलित सवालहरुको संरक्षण गरौं ! अर्थपूर्ण समावेशी संविधान सभाको पक्षमा जनमत श्रृजना गरौं भन्ने मूल नाराकासाथ यही...

Read more

Our Publication